В єднанні власних сил – до правди, добра і краси!

Вигідний кредит - це кредит від Тайстри!

 

«Споживчий кредит» 

Кредит строком до 24 місяців включно.

За цільовим призначенням – споживчий кредит, кредит на інші потреби.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Тайстра» та Позичальника):

1)     кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2)     кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

3)     кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «Тайстра» та Позичальника):

1)     застава;

2)     порука;

3)     інші види забезпечення не заборонені законодавством.

Процентна ставка за кредитом "Споживчий кредит" - 55% річних на залишкову суму кредиту.