В єднанні власних сил – до правди, добра і краси!

 

 

 

 27.05.2024. 

ЗАПРОШЕННЯ

члену кредитної спілки «Тайстра» (ідентифікаційний код 33083216) для участі у річних загальних зборах

 


дата проведення зборів

27 червня 2024 року

місце проведення:

Івано-Франківська область, місто Долина, вулиця Бандери, 1а

початок реєстрації:

12:00 год

закінчення реєстрації:

12:45 год

початок зборів:

13:00 год

перелік документів, що має надати член кредитної спілки (його представник) для участі у загальних зборах:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а також документ, що дає право участі на загальних зборах як представника (довіреність)

Спосіб проведення загальних зборів членів кредитної спілки:

Річні загальні збори членів КС «Тайстра» будуть проведені у формі єдиних загальних зборів членів КС «Тайстра» у час та місці зазначеному у запрошенні до участі у загальних зборах членів кредитної спілки.

Адреса веб-сайту кредитної спілки, на якому розміщено матеріали, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки:

www.tajstra.if.ua

Консультації щодо участі у річних загальних зборах можна отримати за телефоном:

+38(03477) 2-57-48

Місцезнаходження кредитної спілки «Тайстра»:

вулиця Героїв України, 5, місто Долина,  Івано-Франківської області, Україна, 77503

Електронна пошта кредитної спілки:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «Тайстра».

2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Тайстра».

3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Тайстра».

4. Розгляд річного звіту спостережної ради КС «Тайстра» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Розгляд звіту правління КС «Тайстра» за 2023 рік.

6. Розгляд звіту кредитного комітету КС «Тайстра» за 2023 рік.

7. Заслуховування інформації про результати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КС «Тайстра» за 2023 рік.

8. Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «Тайстра» за 2023 рік.

9. Про встановлення розміру вступного та обов’язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.

10. Про визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків.

11. Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Тайстра» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Тайстра», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Тайстра».

13. Про визнання таким, що втратили чинність Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Порядку розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.

14. Про перейменування спостережної ради КС «Тайстра» на наглядову раду КС «Тайстра».

15. Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Тайстра».

16. Про повернення обов’язкових пайових внесків членам кредитної спілки «Тайстра».

17. Про покриття збитків КС «Тайстра».

18. Про затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладаються з членами наглядової ради КС «Тайстра», встановлення розміру винагороди членів наглядової ради КС «Тайстра», обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради КС «Тайстра».

19. Про виключення членів КС «Тайстра», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Тайстра» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Тайстра», не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Тайстра».

20. Про визначення організаційної структури КС «Тайстра» та делегування повноважень про затвердження організаційної структури наглядовій раді КС «Тайстра».

 

Пропозиції для внесення змін до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки приймаються у письмовій формі спостережною радою КС «Тайстра» до 10 червня 2024 року.

Ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів членів КС «Тайстра» та отримати проєкти рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного можна до 14 червня 2024 року.

 

З повагою,

спостережна рада кредитної спілки «Тайстра»

P.S. З проєктами рішень, положень, новою редакцією статуту можна ознайомитися, переглянувши розділ меню "Загальні збори 2024".

 

 

КРЕДИТНА СПІЛКА "ТАЙСТРА"

Юридична адреса: 77503, вул. Героїв України, 5, м. Долина Івано-Франківської області

 Телефон:(03477)2-57-48

 Факс: (03477)2-66-47

 Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Режим роботи:

                    понеділок-п'ятниця   08.00-17.15

                    перерва на обід         12.00-13.00

                                                            субота                          08.00-13.00 (без перерви  на обід)

                неділя                          вихідний

 

18.03.2024р. Національним банком України внесено запис до Державного реєстру фінансових установ про переоформлення ліцензії КС «Тайстра» на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг:
- надання коштів та банківських металів у кредит;
- залучення коштів та банківських металів,що підлягають поверненню.
Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових установ серія КС № 399 від 22.04.2004р.,
видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг

Ухвала порушення справи про банкрутство або санації (у разі початку процедури)– немає.

Рішення про ліквідацію (у разі початку процедури ліквідації) – немає.                                       

Відомості про власників істотної участі - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) –відсутній.

 

Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування» та пункту 26 розділу V Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, що затверджений постановою правління Національного банку України №79 від 09 липня 2021р.

- кредитна спілка не залучає колекторські компанії для врегулювання заборгованості членів кредитної спілки;

- кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;

- кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості на наступний робочий день після порушення споживачем погодженого графіку платежів, який є додатком до договору про споживчий кредит; 

- Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки);(завантажити)

- Порядок повідомлення кредитодавця, про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник; (завантажити)

- порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості - заборгованість погашається готівкою в касі кредитної спілки або безготівково на рахунок кредитної спілки UA18336503000000026506301812 у порядку, що визначений відповідним договором про споживчий кредит.

Повідомлення  споживачів  та осіб, які належать до захищеної категорії приймаються:

- За місцезнаходженнням кредитної спілки:77503, вул. Героїв України, 5, м. Долина Івано-Франківської області

На адресу електронної пошти:(03477)2-57-48

За номером телефону:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КС "Тайстра" - Ваш фінансовий помічник

В нас Ви можете:

 

Кредитна спілка "Тайстра" була створена в 2004 р.

Читати далі...